Tüketici Koruma Kanununa ulaşmak için aşağıdaki adresi takip edebilirsiniz.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf